Chính sách bảo mật Tyboi
Chính sách bảo mật Tyboi

QUYỀN RIÊNG TƯ

Tyboi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này cho bạn biết chúng tôi thu thập thông tin gì khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, tại sao chúng tôi thu thập thông tin này và cách chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập. Xin lưu ý rằng Chính sách quyền riêng tư này sẽ được thỏa thuận giữa bạn và Tyboi. (‘Chúng tôi’, ‘Chúng tôi’ hoặc ‘Của chúng tôi’, nếu phù hợp). Chính sách Bảo mật này là một phần tích hợp trong Điều khoản và Điều kiện của Tyboi. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này theo định kỳ và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này thường xuyên.

THÔNG TIN THU THẬP

Chúng tôi coi thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở họ và tên, ngày sinh, địa chỉ nhà hoặc địa chỉ thực khác, địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông tin liên quan khác là Thông tin cá nhân (‘Thông tin cá nhân Thông tin’). Bạn có thể được yêu cầu cung cấp Thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm thông tin như: thông tin liên hệ (bao gồm số điện thoại), thông tin giao hàng, thông tin thanh toán, lịch sử giao dịch, tùy chọn sử dụng trang web và phản hồi về Dịch vụ. Thông tin này được chúng tôi lưu giữ trên các máy chủ có trụ sở tại các địa điểm khác nhau theo thời gian và các nơi khác theo thời gian. Khi bạn tương tác với các dịch vụ, máy chủ của chúng tôi giữ nhật ký hoạt động dành riêng cho bạn để thu thập một số thông tin quản trị và lưu lượng truy cập bao gồm: địa chỉ IP nguồn, thời gian truy cập, ngày truy cập, (các) trang web đã truy cập, sử dụng ngôn ngữ, báo cáo sự cố phần mềm và loại trình duyệt được sử dụng. Thông tin này rất cần thiết cho việc cung cấp và chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập Thông tin cá nhân về bạn mà bạn không biết.

PHƯƠNG TIỆN THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

Chúng tôi có thể tự động thu thập một số dữ liệu như đã thảo luận ở trên và nhận Thông tin Cá nhân về bạn khi bạn cung cấp thông tin đó thông qua các dịch vụ hoặc các thông tin liên lạc và tương tác khác trên trang Tyboi. Chúng tôi cũng có thể nhận Thông tin Cá nhân từ các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến cũng như từ danh sách khách hàng có được một cách hợp pháp từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật xử lý các giao dịch trực tuyến của bạn và duy trì tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ thương mại điện tử của bên thứ ba đó và chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin cá nhân như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư bên dưới. Thông tin này sẽ chỉ được tiết lộ cho các bên thứ ba bên ngoài công ty theo Chính sách quyền riêng tư này.

THÔNG TIN SỬ DỤNG

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, để cung cấp hỗ trợ khách hàng, để thực hiện kiểm tra xác minh và bảo mật cần thiết, để xử lý bất kỳ giao dịch trực tuyến nào của bạn, để hỗ trợ bạn tham gia vào các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba, đáp ứng các yêu cầu kinh doanh nhất định và cho bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến hoạt động của Dịch vụ. Do đó, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các đối tác được lựa chọn cẩn thận của chúng tôi (bao gồm bất kỳ bên nào khác có thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với đối tác sau).Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được chúng tôi sử dụng để cung cấp cho bạn:

TRUY CẬP

Bạn có thể ‘từ chối’ nhận bất kỳ thông tin quảng cáo nào bằng cách chọn từ chối thông qua cài đặt tài khoản của bạn có sẵn trên các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc trong email bạn nhận được từ chúng tôi hoặc bất cứ lúc nào bằng cách gửi email hoặc bằng cách viết thư cho chúng tôi tại Dịch vụ khách hàng.Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn:

  • Muốn xác nhận tính chính xác của Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn;
  • Muốn cập nhật Thông tin Cá nhân của bạn; và/hoặc
  • Có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn. Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ:
  • Cập nhật bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi, trong trường hợp bạn chứng minh được sự cần thiết của những thay đổi đó hoặc
  • Đánh dấu bất kỳ thông tin nào để cấm sử dụng trong tương lai cho mục đích tiếp thị. Để tránh nghi ngờ, không có nội dung nào trong Chính sách quyền riêng tư này ngăn cản chúng tôi lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn khi luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

ĐỒNG Ý CHO CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG

Để chơi các trò chơi ăn tiền thật trên các dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu gửi tiền và nhận tiền từ chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng hệ thống thanh toán điện tử của bên thứ ba để xử lý các giao dịch tài chính đó. Bằng cách chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này, bạn đồng ý rõ ràng với Thông tin cá nhân cần thiết để xử lý các giao dịch bao gồm, nếu cần, chuyển thông tin ra bên ngoài quốc gia của bạn. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các thỏa thuận của chúng tôi với các hệ thống thanh toán sẽ bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

ĐỒNG Ý XEM XÉT BẢO MẬT

Chúng tôi bảo lưu quyền tiến hành đánh giá bảo mật bất kỳ lúc nào để xác thực dữ liệu đăng ký do bạn cung cấp và để xác minh việc bạn sử dụng các dịch vụ cũng như các giao dịch tài chính của mình để tránh vi phạm Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi cũng như luật hiện hành. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi và do đó đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nhằm mục đích xác thực thông tin bạn cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm, nếu cần, việc chuyển thông tin ra bên ngoài quốc gia của bạn. Đánh giá bảo mật có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu báo cáo tín dụng và/hoặc xác minh thông tin bạn cung cấp dựa trên cơ sở dữ liệu của bên thứ ba. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đánh giá bảo mật này,

BẢO MẬT

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của bảo mật và các kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin. Chúng tôi lưu trữ tất cả Thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được trực tiếp từ bạn trong cơ sở dữ liệu được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu nằm trong mạng an toàn của chúng tôi đằng sau phần mềm tường lửa hiện đại đang hoạt động. (Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ SSL). Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp để đảm bảo các công ty con, đại lý, chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật đầy đủ.

Thông tin liên hệ cổng game Tyboi

Khi người chơi tham gia cá cược tại cổng game Tyboi, nếu gặp bất kì trở ngại và thắc mắc nào cần được giải đáp và hướng dẫn, đều có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua các thông tin dưới đây :

Thông tin liên hệ tác giả Thu Hoài:

Liên hệ tác giả Thu Hoài

Người chơi tham gia cổng game Tyboi đều có thể liên hệ tác giả Thu Hoài theo các thông tin dưới đây:

Tác giả Thu Hoài